Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Łowisko wędkarskie

150 stanowisk wędkarskich

Łowisko czynne od czwartku do niedzieli
w godzinach od 7:00 do 20:30.

Całodzienne wejście: 20 zł

Dostępne gatunki ryb

Karp
Amur
Szczupak
Sum

Oferta gastronomiczna

Weekendowe menu

Karp wędzony
Filet z  karpia bez ości
Karp smażony
Zupa rybna
Frytki
Zapiekanki
i inne..

Cennik

Karp
15,00 zł/kg (w wadze do 5 kg)

Amur
14,00 zł/kg (w wadze do 5 kg)

Szczupak

29,00 zł/kg (w wadze do 5 kg)

Sum
27,00 zł/kg (w wadze do 5 kg)

Regulamin łowiska wędkarskiego w  Starzawie

Postanowienia ogólne:

 1. Po wejściu na teren łowiska należy zgłosić się bezpośrednio do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska w  celu opłacenia wejścia.
 2. Łowisko jest otwarte od czwartku do niedzieli, w  godzinach 7.00-20.30 ( nie dłużej jednak niż od świtu do zmroku).
 3. Łowiskiem zarządza "Gospodarz łowiska", u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i  wyjście. Przy tej procedurze należy wpisać się do zeszytu, okazując dokument tożsamości.
 4. Opłata za całodzienny wstęp wynosi 20 zł i  jest płatna bezpośrednio przy wejściu.
 5. Wstęp upoważnia do połowu ryb wyłącznie metodami konwencjonalnymi tzn. na wędki, w  ilości wędzisk ograniczonej do 2 sztuk, wyłącznie z  brzegu.
 6. Dozwolone są następujące metody łowienia:

-na „żywca”

-spławikowa

-gruntową

 1. Złowione ryby metodą na „żywca”, nie wolno wypuszczać z  powrotem do wody. Każdą złowioną rybę „na żywca” należy zakupić.
 2. Podczas wędkowania :
 3. -ryby z  wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka
 4. -wszystkie złowione ryby, które zamierzamy zakupić, przetrzymujemy wyłącznie w  siatce umieszczonej w  łowisku.
 5. -ryby, których nie zamierzamy kupić, a  udało nam się je bez problemu odhaczyć i  nie są okaleczone - wypuszczamy do wody ( nie dotyczy wędkowania metodą na „żywca)
 6. -w przypadku gdy nie możemy bezpiecznie odhaczyć ryby, nie wolno samemu na siłę wyrywać haczyka, a  należy zgłosić to do gospodarza

-złowione ryby wypuszczamy, tylko jeśli nie ucierpiały w  trakcie holu. Prosimy nie wypuszczać ryb do wody, które nie mogą przeżyć. Przypadek uszkodzenia ryby zgłaszamy do Gospodarza Łowiska.

 1. Ryby, które złowimy i  zamierzamy zabrać z  łowiska zgłaszamy przy naliczeniu (według cennika sprzedaży ryby żywej) obsłudze łowiska.
 2. Opłata za złowioną rybę pobierana jest według cennika i  wynosi odpowiednio za 1kg.

-Karpia ( do 5 kg ) 15,00 zł

-Amura – 14,00 zł

-Szczupaka – 29,00 zł

-Suma – 27,00 zł

 1. Okazy powyżej 5 kg ( w  przypadku Karpia i  Amura ) i  powyżej 10 kg (w przypadku suma i  szczupaka ) należy niezwłocznie po złowieniu wypuścić do łowiska, powiadamiając przy tym Gospodarza Łowiska.
 2. Wędkarzowi mogą towarzyszyć nieodpłatnie dwie osoby dorosłe oraz dzieci bez ograniczeń. Osoba wykupująca zezwolenie nie może udostępniać sprzętu innym osobom, wyjątek stanowią osoby do lat 18, które mogą wędkować pod opieką dorosłych.
 3. Miejsce do wędkowania są wyznaczone numerami i  można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z  osobą obsługującą. Wędkowanie może odbywać się tylko w  wyznaczonych do tego stanowiskach.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich, po uprzedniej informacji na stronie internetowej i  na terenie łowiska. Za ewentualne trudności - przepraszamy.
 5. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz pozostawione samochody.
 6. Gospodarz łowiska oraz obsługa łowiska mają prawo do

17. Dzieci i  młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w  pełni ponoszą zanie odpowiedzialność

18. Do chwili zapłaty, ryby pozostają własnością łowiska (obsługa łowiska zastrzega możliwość kontroli złowionych ryb).

19. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z  akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

20. Wszelkie uwagi, sugestie oraz pytania należy kierować bezpośrednio do gospodarza łowiska.

21. Po zakończeniu połowu należy zwrócić wypożyczony sprzęt oraz uregulować opłatę za złowione ryby.

22. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i  mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu.

Na terenie łowiska zabrania się:

 1. Przebywania i  łowienia ryb poza wyznaczonymi stanowiskami.
 2. Wstępu na teren łowiska osobom w  stanie nietrzeźwym
 3. Pozostawiania śmieci poza pojemnikami do tego przeznaczonymi, oprawiania ryb złowionych bezpośrednio na łowisku, używania grilla i  otwartego ognia.
 4. Niszczenia brzegów oraz oznaczeń stanowisk.
 5. Stosowania własnych ryb jako zanęt ( żywca należy zakupić w  punkcie sprzedaży łowiska)
 6. Zmiany stanowiska bez powiadomienia obsługi łowiska.
 7. Wynoszenia złowionych ryb bez uiszczenia opłaty, wiąże się to z  karą regulaminową w  wysokości 2000 zł oraz niezwłocznym powiadomieniem organów ścigania. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska .Osoby które dopuszczają się kradzieży i  kłusownictwa ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą konsekwencjom karnym wynikającym z  przepisów prawa karnego.
 8. Wprowadzania psów, Kąpieli, wjazdu pojazdów silnikowych i  pozostawiania w  nie wyznaczonych miejscach ( wszelkie pojazdy pozostawiamy na oznakowanym parkingu), załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą, brodzenia i  stania w  wodzie oraz rozchodzenia się po części terenu gospodarczego.
 9. Używania wędki o  długości powyżej 400 cm w  miejscu przebiegu przewodów energetycznych.

Starzawa 01.06.2019 r.

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl