Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Łowisko wędkarskie

Kontakt:

tel kom: 512 752 778

ROZPOCZĘCIE SEZONU 2023 OD 29 KWIETNIA (sobota). Zapraszamy od godziny 7 do 20.

Dostępne gatunki ryb

Karp
Amur
Szczupak
Sum

Oferta gastronomiczna

MENU

Karp wędzony
Filet z  karpia bez ości
Karp smażony
Zupa rybna
Frytki
Zapiekanki
i inne..

Regulamin łowiska wędkarskiego w  Gospodarstwie Rybackim
w Starzawie

Postanowienia ogólne:

1. Po wejściu na teren łowiska należy zgłosić się bezpośrednio do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska w  celu opłacenia wejścia.
2. Łowisko jest otwarte w  godzinach 7.00-20.00 ( nie dłużej jednak niż od świtu do zmroku).
3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania, zabijania, przetrzymywania złowionych ryb w  myśl zasady “ZŁÓW I WYPUŚĆ”
4. Istnieje możliwość zakupu żywych ryb u obsługi łowiska wg cennika.
5. Łowiskiem zarządza "Gospodarz łowiska", u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i  wyjście. Przy tej procedurze należy wpisać się do zeszytu, okazując dokument tożsamości.
6. Opłata za całodzienny wstęp wynosi 40 dla jednej osoby, 50 zł bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci) i  jest płatna bezpośrednio przy wejściu.
7. Wstęp upoważnia do połowu ryb wyłącznie metodami konwencjonalnymi tzn. na wędki,
w ilości wędzisk ograniczonej do 2 sztuk, wyłącznie z  brzegu.
8. Dozwolone są następujące metody łowienia:

-spławikowa

-gruntową

Obowiązuje bezwzględny zakaz połowu metodą : na żywca oraz spinning

9. Podczas wędkowania :
-ryby z  wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka
-
odłowione okazy wypuszczamy do wody niezwłocznie po odłowieniu.
-w przypadku gdy nie możemy bezpiecznie odhaczyć ryby, nie wolno samemu na siłę wyrywać haczyka, a  należy zgłosić to do gospodarza
-w celu ochrony złowionej ryby należy używać mat wędkarskich ( istnieje możliwość pożyczenia u gospodarza łowiska)

-złowione ryby wypuszczamy, tylko jeśli nie ucierpiały w  trakcie holu.

Prosimy nie wypuszczać ryb do wody, które nie mogą przeżyć. Przypadek uszkodzenia ryby zgłaszamy do Gospodarza Łowiska.

.

10. Wędkarzowi mogą towarzyszyć nieodpłatnie jedna osoba dorosła oraz dzieci bez ograniczeń. Osoba wykupująca zezwolenie nie może udostępniać sprzętu innym osobom, wyjątek stanowią osoby do lat 18, które mogą wędkować pod opieką dorosłych.
11. Wędkowanie może odbywać się tylko w  wyznaczonych do tego stanowiskach.
12. Zastrzegamy sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich, po uprzedniej informacji na stronie internetowej i  na terenie łowiska. Za ewentualne trudności - przepraszamy.
13. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz pozostawione samochody
przy łowisku.
14. Gospodarz łowiska oraz obsługa łowiska mają prawo do:

-kontroli bagaży
-wypraszania z  terenu łowiska, w  przypadku: głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji, kradzieży oraz nadm
iernego spożycia alkohol
Dzieci i  młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w  pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.

15. Do chwili zapłaty, ryby pozostają własnością łowiska (obsługa łowiska zastrzega możliwość kontroli złowionych ryb).
16. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z  akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.
17. Wszelkie uwagi, sugestie oraz pytania należy kierować bezpośrednio do gospodarza łowiska.
18. Po zakończeniu połowu należy zwrócić wypożyczony sprzęt oraz uregulować opłatę
za zakupione ryby.
19. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i  mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu.

Na terenie łowiska zabrania się:

1. Wjazdu wszelkimi pojazdami na obszar stanowisk wędkarskich.
2. Przebywania i  łowienia ryb poza wyznaczonymi stanowiskami.
3. Wstępu na teren łowiska osobom w  stanie nietrzeźwym
4. Pozostawiania śmieci poza pojemnikami do tego przeznaczonymi, oprawiania ryb złowionych bezpośrednio na łowisku, używania grilla i  otwartego ognia.
5. Niszczenia brzegów oraz oznaczeń stanowisk.
6. Stosowania własnych ryb jako zanęt
7. Wynoszenia złowionych ryb, wiąże się z zapłatą kary regulaminowejwysokości
2000 zł oraz niezwłocznym powiadomieniem organów ścigania. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska .Osoby które dopuszczają się kradzieży i  kłusownictwa ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą konsekwencjom wynikających z przepisów prawa karnego.
8. Wprowadzania psów, kąpieli, wjazdu pojazdów silnikowych i  pozostawiania w
nie wyznaczonych miejscach ( wszelkie pojazdy pozostawiamy na oznakowanym parkingu), załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą, brodzenia i  stania w  wodzie
oraz rozchodzenia się po części terenu gospodarczego.
9. Używania wędki o  długości powyżej 200 cm w  miejscu przebiegu przewodów energetycznych.

Na terenie gastronomicznym ( wiaty grillowe ) obowiązuje zakaz konsumpcji własnych produktów i  napojów.

Starzawa Rybna 24.04.2023 r.

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl