Gospodarstwo Rybackie Starzawa

O gospodarstwie

Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Karp starzawski ma najwyższą jakość i  został wyhodowany zgodnie
z wielowiekową tradycją oraz z  zasadami Dobrej Praktyki Rybackiej.

Metoda produkcji

W Gospodarstwie Rybackim Starzawa stosujemy trzyletni cykl hodowli karpia według metody Tomasza Dubisza (Dubischa), z  pochodzenia Słowaka znad Dunaju.

Metoda ta, tzw. przesadkowanie polega na stopniowym wprowadzeniu wylęgu do kolejno innych, wcześniej zalanych wodą stawów, z  jednoczesnym rozrzedzaniem ich zagęszczenia. W przesadkach ryby przebywają od 3,5 do 4 tygodni. W tym czasie odżywiają się pokarmem naturalnym, głównie zooplanktonem. Karpie odłowione z  przesadki I (lipcówka) są całkowicie uformowane i  przeszły ze stadium larwalnego w  narybek.

W II przesadkach ryby przebywają do jesieni lub wiosny. Do podstawowych czynności hodowcy należy karmienie ryb według preliminarza oraz stopnia wyjadania karmy, przeprowadzanie połowów kontrolnych, sprawdzanie natlenienia wody oraz pomiar temperatury. Stawy kroczkowe obsadza się narybkiem zwykle na początku kwietnia, gdy temperatura wody przewyższa 8 stopni Celsjusza.

Pod koniec sezonu hodowlanego ryb, czyli w  drugim roku produkcji, kroczki karpia mają masę jednostkową około 200 – 300g. Wiosną, w  trzecim roku hodowli ryb, kroczki karpia umieszcza się w  stawach towarowych. Pod koniec sezonu ryby osiągają wagę 1500 – 2000g. Stosowana przez nas metoda pozwala nie tylko selekcjonować ryby hodowlane, skrócić cykl produkcyjny do trzech lat ale także zapewnia większą wydajność.

Certyfikaty

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl